ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα εισδοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης τους.

  • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

  • Ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα.

  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα πριν από την αποφοίτηση του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είτε ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προγράμματος μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, είτε όχι, τα μαθήματα του Προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο. Η απονομή του Πιστοποιητικού γίνεται σε ειδική τελετή που θα οργανώνει το ΚΕΠ.

Go to top