ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση. Οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης για εισδοχή είναι οι ακόλουθες για κάθε ακαδημαϊκό έτος:

ΕΙΣΔΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Θερινό Εξάμηνο  12 Ιανουαρίου 2022 14 Ιανουαρίου 2022
Χειμερινό Εξάμηνο 27 Αυγούστου 2021 30 Αυγούστου 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα εισδοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης τους.

  • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

  • Ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα.

  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα πριν από την αποφοίτηση του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είτε ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προγράμματος μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, είτε όχι, τα μαθήματα του Προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο. Η απονομή του Πιστοποιητικού γίνεται σε ειδική τελετή που θα οργανώνει το ΚΕΠ.

Go to top