ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Q: Θα πρέπει να ακολουθώ συγκεκριμένο κλάδο σπουδών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα;

A: Όχι, το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης τους.


Q: Σε πόσα εξάμηνα θα πρέπει να ολοκληρώσω το Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα;

A: Οι απαιτήσεις του πιστοποιητικού θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την αποφοίτηση του προπτυχιακού φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Q: Τα μαθήματα επιλογής είναι αυτά που καταγράφονται στη συγκεκριμένη λίστα;

A: Κατά κύριο λόγο ναι, αλλά οι λίστες είναι δυναμικές και αλλάζουν αναλόγως των προσφερόμενων μαθημάτων εξάμηνου. Όσον αφορά τα μαθήματα διεύρυνσης, ο φοιτητής μπορεί να προτείνει κάποιο μάθημα που τον ενδιαφέρει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.


Q: Πως θα εμφανίζονται τα μαθήματα στην αναλυτική μου βαθμολογία;

A: Είτε ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προγράμματος μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, είτε όχι, τα μαθήματα του Προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο.


Q: Εάν έχω ήδη πάρει κάποιο μάθημα, πριν την υποβολή της αίτησης για το Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα, το οποίο ανήκει στα μαθήματα που προτείνονται από το ΚΕΠ, θα μου αναγνωριστεί το μάθημα;

A: Ναι, εφόσον εμπίπτει στα μαθήματα που καταγράφονται στις λίστες. Εάν υπάρχει κάποιο μάθημα το οποίο είναι συναφές με το Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα και το πλάνο του φοιτητή, αυτός μπορεί να το εισηγηθεί συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.


Q: Πώς θα είμαι βέβαιος/η ότι είμαι εγγεγραμμένος/η στο Πρόγραμμα Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα;

A: Θα λάβετε σχετική βεβαίωση και θα υπογραφεί συμφωνία (learning agreement) με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας.


Q: Θα υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτήσεων του προγράμματος;

A: Εντός του πρώτου εξαμήνου συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα υπογράφεται μεταξύ του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου του οικείου Τμήματος του φοιτητή και του/της φοιτητή/τριας συμφωνία μάθησης. Στην εν λόγω συμφωνία θα διαφαίνονται τα μαθήματα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.


Q: Πού μπορώ να αποταθώ για καθοδήγηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά και το πλαίσιο υλοποίησης του;

A: Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο c4e@ucy.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 22 895110.


Q: To Πιστοποιητικό στην Επιχειρηματικότητα θα δίνεται στην τελετή απονομής του Πτυχίου;

A: Η απονομή του Πιστοποιητικού γίνεται σε ειδική τελετή που θα οργανώνει το ΚΕΠ για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα.

Go to top